fbpx

Klausimai

Festivalis vyksta liepos 31 d. – rugpjūčio 11 d. Valdovų rūmų kieme (Katedros a. 4, Vilnius).

Pasirūpinkite šiltesne apranga ir lietpalčiu nuo galimo lietaus. Skėčių į renginio vietą įsinešti negalima.

Bilietus įsigykite internetu arba kino teatrų „Pasaka” kasose. Atsiskaitymas tik banko kortele.

Įprastas bilietas į pasirinktą festivalio filmą kainuoja 8,9 Eur, staliukų zonoje – 24 Eur dviems asmenims (12 Eur asmeniui).

Patikrinkite savo profilį „Pasakos” puslapyje, skiltyje „Mano bilietai“. Jei bilieto nėra, susisiekite el.paštu kinas@pasaka.lt.

Jei turite „Pasakos“ ar „Geros dovanos“ kuponą, jį galite išsikeisti į norimą festivalio filmą sumokėję skirtumą.

Papildomos nuolaidos bilietams nėra taikomos.

Vietas pasirinksite atvykę į renginį.

Seansai atšaukiami tik kilus labai stipriam lietui ir vėjui, keliančiam grėsmę žiūrovų saugumui. Jei dėl audros renginys bus atšauktas ar perkeltas, informuosime jus el. paštu ir mūsų Facebook puslapyje.

Likus valandai iki renginio pradžios – 21:30 val.

Į Valdovų rūmų teritoriją draudžiama atsivesti gyvūnus, išskyrus šunis vedlius ir specialiosios paskirties šunis.

Į Valdovų rūmų teritoriją draudžiama įsinešti savo maistą ir gėrimus.

Valdovų rūmų kiemas yra pėsčiųjų zona, todėl asmenys su dviračiais, paspirtukais, riedlentėmis, riedučiais į teritoriją nėra neįleidžiami.

Taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Kino festivalis „Kinas po žvaigždėmis“ toliau vadinamas Renginiu.
 2. Renginio pradžia: 2023 m. liepos 31 d. 22:30 val. Vartai atidaromi liepos 31 d. 21:30 val., kitomis Renginio dienomis – likus valandai iki renginio.
 3. Renginio pabaiga: 2023 m. rugpjūčio 12 d. 0:30 val.
 4. Renginio vieta: Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Didysis kiemas, Katedros a. 4, Vilnius 01143, Lietuva.
 5. Taisyklių tikslas: apibrėžti Renginio dalyvių teises ir pareigas; užtikrinti Renginio dalyvių saugumą bei sklandžią Renginio eigą.
 6. Renginio teritorija: Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų Didysis kiemas, į kurį galima patekti tik įsigijus organizatoriaus ar jo vardu platinamą bilietą ar kvietimą.
 7. Pagal LR galiojančius teisės aktus alkoholiniai gėrimai bus parduodami tik asmenims, sulaukusiems 20 metų.
 8. Kiekvienas Renginio dalyvis (asmuo, kuris patenka į festivalio teritoriją) besąlygiškai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

II. BENDROSIOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Kiekvienas Renginio dalyvis, patekęs į Renginio teritoriją, yra atsakingas už savo sveikatą, saugumą, gyvybę. Renginio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus Renginio dalyvis privalo nedelsiant pranešti organizatoriui arba saugos darbuotojams.
 2. Kiekvienas Renginio dalyvis, patekęs į Renginio teritoriją, pats atsako už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.
 3. Kiekvienas Renginio dalyvis sutinka ir neprieštarauja būti apieškomas prieš patenkant į Renginio teritoriją, siekiant patikrinti, ar dalyvis nesineša šiose taisyklėse nurodytų draudžiamų ar kitų visuomenei pavojingų daiktų. Dalyviai, kurie su savimi turės šiomis taisyklėmis draudžiamų ir (arba) kitų visuomenei pavojingų daiktų, nebus įleidžiami į Renginio teritoriją, nepaisant to, kad bus įsigiję bilietą į Renginį.
 4. Griežtai draudžiama rūkyti ne rūkymo zonoje.
 5. Renginio dalyviai privalo laikytis už Renginio saugumą atsakingų asmenų nurodymų. Už nurodymų nevykdymą Renginio dalyviai gali būti išprašyti iš Renginio teritorijos be teisės vėliau patekti į Renginį.
 6. Renginio dalyvis sutinka, kad organizatorius Renginio metu filmuotų ir fotografuotų visoje Renginio teritorijoje ir vėliau filmuotą medžiagą naudotų reklamos tikslais bet kokiu būdu ir bet kokiose žiniasklaidos priemonėse neterminuotą laikotarpį.
 7. Į Renginio teritoriją nebus įleidžiami:
  a) asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose;
  b) asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;
  c) asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų;
  d) asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems Renginio dalyviams;
  e) nepilnamečiai asmenys be suaugusiojo palydos;
 8. Į Renginio teritoriją draudžiama įsinešti:
  a) maistą ir bet kokius alkoholinius gėrimus;
  b) ginklus, peilius ir kitus šaltuosius ginklus;
  c) narkotinių medžiagų ir su jomis susijusius prietaisus;
  d) pirotechniką ir kitų degių bei sprogstamųjų medžiagų;
  e) nesuderintas su organizatoriumi reklamines priemones;
  f) stiklinę tarą;
  g) bepiločius orlaivius (dronus);
  h) skėčius aštriu galu;
  i) kitus Renginio organizatoriaus nurodytus draudžiamus daiktus.
 9. Į Renginio teritoriją įsivesti savo augintinius, išskyrus šunis vedlius ir specialiosios paskirties šunis, draudžiama.
 10. Valdovų rūmų kiemas yra pėsčiųjų zona, todėl asmenys su riedučiais, paspirtukais, riedlentėmis, dviračiais į Renginio teritoriją neįleidžiami.
 11. Renginio organizatorius neatsako už paliktų daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.

III. BILIETAI IR VIETOS

 1. Bilietus galima įsigyti kino teatrų „Pasaka” kasose arba internetu www.kinaspozvaigzdemis.lt, www.pasaka.lt interneto svetainėse. Renginio vietoje kasa neveikia ir bilietai neparduodami.
 2. Nuolaidos netaikomos. Turintys „Pasakos“ arba „Gera dovana“ dovanų kuponą gali jį panaudoti įsigydami bilietą į „Kiną po žvaigždėmis“ papildomai primokėdami skirtumą, jei toks susidarytų. Dovanų kuponai galioja tik įprastiniams bilietams.
 3. Vietos žiūrovams suskirstytos į Sėdimų vietų sektorių ir staliukų sektorių.

IV. SAUGUMAS

 1. Renginio dalyviai Renginio teritorijoje privalo elgtis taip, kad nekeltų grėsmės kitiems dalyviams. Griežtai draudžiama gadinti Renginio teritorijoje esančius ženklus, reklaminius stendus ir kitą Renginio teritorijoje esančią įrangą.
 2. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką Renginio metu bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, saugos tarnybomis, informacijos centru, medicinos punktais, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Greitąja medicinine pagalba.
 3. Esant būtinybei organizatorius turi teisę pakeisti Renginio vietą, siekiant užtikrinti Renginio dalyvių saugumą.
 4. Renginio darbuotojai, vilkintys specialia apranga, turi teisę:
  a) tikrinti asmenų bilietus/apyrankes;
  b) tikrinti Renginio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių;
  c) tikrinti Renginio dalyvių daiktus, rankines, kuprines, rūbus, įskaitant kišenes, jei kyla įtarimų, jog dalyvis bando įsinešti į Festivalio teritoriją daiktus, kuriuos įsinešti draudžia šios taisyklės. Apsaugos tarnybos darbuotojai turi teisę turintį draudžiamų daiktų dalyvį pašalinti iš Renginio teritorijos. Į Renginį toks asmuo turi teisę patekti tik palikęs neleistinus objektus už Renginio teritorijos ribų. Jei Renginio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami alkoholiniai gėrimai, saugos darbuotojai turi teisę juos konfiskuoti. Konfiskuoti alkoholiniai gėrimai dalyviui negrąžinami. Tuo atveju, jei Renginio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos, ginklai, gyvybei pavojingi daiktai, sprogmenys ar degios medžiagos, saugos tarnybos darbuotojai turi teisę sulaikyti asmenį, užpildyti protokolą ir kartu su konfiskuotais daiktais, perduoti asmenį policijai;
  d) duoti nurodymus Renginio dalyviams;
  e) panaudoti jėgą ginant kitų Renginio dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant Renginyje esančių daiktų saugumą.
 5. Organizatorius pasilieka teisę agresyviai nusiteikusius asmenis pašalinti iš Renginio teritorijos.
 6. Seansai vyksta ir lyjant lietui, atšaukiami kilus labai stipriam lietui ir vėjui, keliančiam grėsmę žiūrovų saugumui. Informacija dėl audros ir atšaukiamų seansų siunčiama el. paštu ir socialinėse medijose.

V. ATSAKOMYBĖ

 1. Renginio kontrolę vykdo organizatorius, jo įgalioti asmenys, apsaugos darbuotojai, bilietų kontrolieriai, prižiūrėtojai, savanoriai ir visi sąmoningi piliečiai.
 2. Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus nedelsiant pašalinti iš Renginio teritorijos, jiems pinigai už bilietus nėra grąžinami, o už padarytą žalą tokie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Organizatorius turi teisę keisti paskelbtą programą.
 2. Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame Renginio internetiniame puslapyje.
 3. Visos teisės į Renginio pavadinimą bei logotipą priklauso išimtinai organizatoriui.